wykrojniki

Projekty Unijne

Spółka Wykrojniki.pl realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP pod nazwą „Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji procesowych i produktowych w spółce Wykrojniki.pl - unikalne produkty dla strzelectwa i sportu wynikiem przekształcania odpadów poligraficznych” (POIR.02.03.01-12-0021/18).

Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych, wspierających opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej pn. "Innowacyjna metoda wykorzystania urządzeń CNC do przekształcania odpadów poligraficznych w produkty" oraz innowacji produktowej pn. "Ekologiczne cele dla strzelectwa sportowego".

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie strategicznych obszarów działalności związanych z wdrożeniem innowacji. Zarząd Spółki podjął działania mające na celu redukcję ilości odpadów poprzez tzw. „upcycling”, czyli formę przetwarzania, w wyniku której powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce.

Zakupione usługi pozwolą m.in. na opracowanie kierunków rozwoju spółki, analizę warunków ekonomicznych i ryzyka ekonomicznego, modelowanie procesów biznesowych, przeprowadzenie testów technologicznych i wykonanie wersji prototypowych nowych produktów. Wymiernym wynikiem projektu będzie wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu produkcyjnego oraz opracowanie i wdrożenie na rynek nowych produktów dla sportów strzeleckich, wytwarzanych z odpadów poligraficznych.

Całkowita wartość projektu: 1 798 870,16 zł w tym dofinansowanie z środków UE: 871 275,00 zł PLN

Starając się działać odpowiedzialnie również w zakresie gospodarki odpadami nasza firma opracowała szereg produktów z odpadów związanych z produkcją wykrojników.

Jeśli któryś z produktów państwa interesuje prosimy o kontakt robert.miklaszewski@wykrojniki.pl lub telefoniczny 12 292 02 57


Copyright 2012 - 2024 Wykrojniki.pl Wszystkie prawa zastrzeżone